Zonnepanelen

Diverse apparatuur met grote regelmaat defect

Een firma installeert PV-installaties in heel Europa. Een van de projecten betrof een installatie met een opgewekt piekvermogen van 5MW. Deze installatie is gesitueerd nabij de Franse grens in België, op een enorm dak van een tapijtproducent. Met 5 transformatoren van elk 1MW wordt de opgewekt energie op het openbare net gezet. De problemen waren (zijn) legio. PV-omvormers gaan met grote regelmaat defect en elke week (!) worden er enkele gewisseld. Ook de grote frequentieregelaars van de productiemachines gaan met regelmaat defect. Men had inmiddels enkele vervangende exemplaren staan en na wisselen stuurt men de defecte naar de fabrikant om te repareren. Cosinus-phi-apparatuur ging zeer snel defect, met alle gevaren van dien. Ook hiervoor heeft men vervangende apparatuur in het magazijn en elke 3 maanden worden defecte condensatoren vervangen. Zo zijn er nog veel meer zaken te noemen.

Net-analyse

Ook hier bleken al diverse metingen te zijn verricht zonder dat duidelijk was wat er mis zou kunnen zijn. Na onze grondige analyse werd al snel duidelijk dat de hier aanwezige apparatuur absoluut niet geschikt was om op deze manier samen te functioneren. Ook omgevingsfactoren bleken een grote rol te spelen. Op zich was de PV-installatie uitstekend, zoals is aangetoond tijdens een stilstand van de fabriek.

Oplossing

De verschillende problemen van de samengebrachte apparatuur zijn in beeld gebracht en er zijn voorstellen gedaan om een deel daarvan op te lossen. Enkele zaken zijn door de eigen technische dienst uitgevoerd en de problemen worden inmiddels minder. Het laatste nieuws hierover (2015) is dat men de huidige problemen voor lief neemt en o.a. regelmatig een frequentieregelaar wisselt.