Defecte smeltveiligheden

Stoppen blijven maar doorslaan

Een advocatenkantoor belde dat de stoppen om de oren vlogen, zonder aanwijsbare oorzaak. Ook de installateur had geen idee. Dit kantoor zat in een heel oud herenhuis in het centrum van een stad. Tijdens de eerste week van het onderzoek was er niets aan de hand en is besloten om nog een week verder te meten. Ook nu was er niets aan de hand. Afgesproken werd om de net-analyse op te ruimen en als e.e.a. zich weer voor ging doen zou er opnieuw gemeten worden.

Na het opruimen van de apparatuur viel op verschillende plekken de stroom uit. En inderdaad de 16A zekeringen gingen defect en niet zomaar. Uit een zekeringhouder zonder glaasje sprong het verklikkertje zó hard weg, dat deze putjes naliet in een deur ertegenover. Die glaasjes hebben dus echt een functie. De analyser werd uiteraard weer aangesloten en helaas was het daarna weer rustig. Om bedrijfszekerheid te bieden hebben we o.a. tijdelijk een no-break weggezet waarop de computers en telefoon centrale waren aangesloten. Ook nu was het 3 weken rustig. Na het weghalen van de meting was er dus niets vastgelegd!!

Binnenkomende vreemde spanning

Na inspectie van een deel van de installatie, was het sterke vermoeden dat er een vreemde spanning binnenkwam. De installatie was erg onoverzichtelijk en bestond nog gedeeltelijk uit heel oude bedrading. Er ging bijvoorbeeld een kabel naar buiten die buiten bedrijf zou zijn, maar die nog wel aangesloten was! Uiteraard waren de problemen niet opgelost. Ons voorstel was om de installatie na te lopen en met name buiten te zien of alles goed was aangelegd.

Helaas hebben we dat niet mogen doen. Later heeft een andere firma de elektrische installatie vernieuwd en heeft men een tweede voeding gevonden, afkomstig van een oud koetshuis, wat de binnenkomende vreemde spanning verklaarde. Deze voeding had een defecte gezamenlijke kabel van 2,5mm² en was met 50 Ampère gezekerd! Hierdoor ontstond regelmatig kortsluiting tussen twee fasen, waarbij uiteraard de 16A-zekering defect ging.